TƯ VẤN CNTT CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Để đảm bảo việc ứng dụng CNTT thành công, trở thành mũi nhọn, đòn bẩy cho các thế mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp, công ty Người Kiến Trúc Sư, cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn cho vòng đời của một dự án CNTT. Bắt đầu từ việc tư vấn hoạch định chiến lược CNTT để doanh nghiệp xác định được chính xác vấn đềvà giải pháp cần thiết.Sau đó Công ty sẽ cùng doanh nghiệp làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để đánh giá, lựa chọn để tìm ra giải pháp phù hợp nhất.Chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho doanh nghiệp để đạt được hợp đồng với những điều khoản thương mại tối ưu với nhà cung cấp. Cuối cùng trong quá trình thực thi dự án Công ty sẽ cùng doanh nghiệp thực hiện việc giám sát triển khai đảm bảo dự án được thực hiện thành công tốt đẹp.

Điểm mạnh của dịch vụ

Phương pháp luận khoa học.Kiến thức sâu của kiến trúc sư về các giải pháp của nhà cung cấp.Tư vấn độc lập với phong cách làm việc chuyên nghiệp và trách nhiệm cao.Lợi ích tư vấn mang lại cao hơn nhiều so với chi phí tư vấn bỏ ra.

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Tư vấn CNTT cho ngân hàng và công ty tài chính

Tư vấn kiến trúc cho các công ty phần mềm

LIÊN HỆ