Đào tạo cá nhân

Các khóa học lập trình online, theo hình thức live stream, được dạy trực tiếp bởi kiến trúc sư của The Architects.

CÁC MẪU THIẾT KẾ JAVA CHO KIẾN TRÚC SƯ PHẦN MỀM

| 10/09/2019 |

Bạn có phù hợp với khóa học ? Đam mê , muốn…

Tải về

JAVA CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

| 09/09/2019 |

Học viên là sinh viên , cá nhân đi làm cần cũng…

Tải về

JAVA NÂNG CAO CHO NHÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

| 23/08/2019 | AT_admin

ĐỐI TƯỢNG : 1. Các bạn học viên đã có kiến thức…

Tải về

1
Bạn cần hỗ trợ?