JAVA CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

| | 09/09/2019

Bạn sẽ học được gì?

Nội dung khóa học

1.Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và cài đặt môi trường phát triển Eclipse cho project đầu tiên 1 buổi học
2.Variables , Nhập liệu từ người dung ( User Input ) 1 buổi học
3.Mệnh lệnh điều kiện ( Conditional Statements ) và Vòng lặp (Loop) 1 buổi học
4.Mảng (Arrays )  1 buổi học
5.Hàm( Methods ) 1 buổi học
6.Thực hành viết trò chơi ( Practice : writing a simple game program ) 1 buổi học
7.Thực hành viết chương trình tiện ích ( Practice : writing a utility program )  1 buổi học
8.Giới thiệu chương trình hướng đối tượng phần một

( Introduction to Object Oriented Programming part 1 ) 

1 buổi học
9.Giới thiệu chương trình 

( Introduction to Object Oriented Programming part 2 ) 

1 buổi học
10.Giới thiệu về Mẫu Thiết Kế Design Patterns ( Introduction to Design Patterns ) 1 buổi học
11.Livestream tương tác xen kẽ các bài để hỗ trợ , giải đáp thắc mắc , chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ KTS quốc tế kinh nghiệm lâu năm ( 1trong 5 KTS IT giỏi nhất Việt Nam )  9  buổi học  

 

12. Tổng kết ,giao lưu , trao thưởng cho học viên xuất sắc của lớp . 1 buổi
Tổng số buổi học  20 buổi học 

 

Yêu cầu đào tạo

  1. Học viên là sinh viên , cá nhân đi làm cần cũng cố lại kiến thức Java một cách bài bản , đầy đủ
  2. Yêu thích , đam mê với ngành CNTT , muốn trở thành lập trình viên Java giỏi
  3. Quyết tâm học tập nghiêm túc , chăm tương tác với giảng viên
  4. Học viên tham gia >80% thời lượng môn học 3 khóa sẽ được hỗ trợ việc làm tại các doanh nghiệp CNTT  đối tác theo level học

    1
    Bạn cần hỗ trợ?