JAVA NÂNG CAO CHO NHÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

| AT_admin | 23/08/2019

Bạn sẽ học được gì?

Nội dung khóa học

1. Các khố căn bản xây dựng nên ngôn ngữ Java  ( Java Building Blocks )  3 buổi học
2.Toán từ và Mệnh lệnh ( Operators and Statemets ) 3 buổi học
3.Các API lõi của  Java (Core Java API )  3 buổi học
4.Phương thức và tính đóng gói ( Methods and Encapsulation ) 3 buổi học
5.Thiết kế các lớp ( Class design ) 4 buổi học
6. Ngoại Lệ ( Exception ) 2 buổi học
7. Xây dựng ứng dụng desktop bằng Java FX ( Building desktop  application using Java FX )  3 buổi học
8. Thực hành các bài thi Oracle Certified Java 3 buổi học
9. Livestream  sau các bài, giải đáp thắc mắc , tươg tác trực tiếp với học viên 7 buổi học
10.Chia sẻ cách để ứng tuyển vào các doanh nghiệp lớn , và thông báo các phần thưởng cho học viên xuất sắc sau khi hoàn thành xong khóa học 1 buổi học
Tổng số buổi học 32 buổi học

Yêu cầu đào tạo

ĐỐI TƯỢNG :

1. Các bạn học viên đã có kiến thức căn bản về Java  

2.Các bạn lập trình viên ở cấp độ trung cấp muốn ôn tập và nâng cao trình độ của mình lên cao cấp

3.Những bạn đang có ý định ,chuẩn bị cho kỳ thi chứng nhận lập trình viên Java của Oracle .

10 1.800.000 2.000.000

Đăng ký trước 30/10 /2019

    1
    Bạn cần hỗ trợ?