ADVANCED JAVA FOR DEVELOPERS

| marvelapp | 15/10/2019

Bạn sẽ học được gì?

Nội dung khóa học

1. Nguyên lý và chiến lược của thiết kế 3 buổi học
2.Các mẫu thiết kế thuộc nhóm khởi tạo 4 buổi học
3.Các mẫu thiết kế thuộc nhóm cấu trúc 6 buổi học
4.Các mẫu thiết kế thuộc nhóm tương tác / hành vi 8 buổi học
5.Các mẫu thiết kế JEE nâng cao 3 buổi học

Yêu cầu đào tạo

ĐỐI TƯỢNG :

1. Các bạn học viên đã có kiến thức căn bản về Java  

2.Các bạn lập trình viên ở cấp độ trung cấp muốn ôn tập và nâng cao trình độ của mình lên cao cấp

3.Những bạn đang có ý định ,chuẩn bị cho kỳ thi chứng nhận lập trình viên Java của Oracle .

10 1.800.000 2.000.000

Đăng ký trước 30/09/2019

    1
    Bạn cần hỗ trợ?