JAVA DESIGN PATTERNS FOR SOFTWARE ARCHITECTS

| marvelapp | 15/10/2019

Bạn sẽ học được gì?

Nội dung khóa học

1. Nguyên lý và chiến lược của thiết kế 3 Buổi
2. Các mẫu thiết kế thuộc nhóm khởi tạo 4 Buổi
3. Các mẫu thiết kế thuộc nhóm cấu trúc 6 Buổi
4. Các mẫu thiết kế thuộc nhóm tương tác /hành vi 8 Buổi
5. Các mẫu thiết kế JEE nâng cao 3 Buổi

Yêu cầu đào tạo

Bạn có phù hợp với khóa học ?

  1. Đam mê , muốn định hướng bản thân với ngôn ngữ lập trình Java 
  2. Các bạn lập trình viên có kinh nghiệm muốn ôn tập và sử dụng thành thạo các mẫu thiết kế Java
  3. Chuẩn bị cho kỳ thi danh giá nhất Oracle Certified Master , Java Enterprise Architect . Kiến trúc sư phần mềm Java quốc tế .
  4. Lập trình viên muốn bổ sung kiến thức về công nghệ lập trình ứng dung web 
  5. Mong muốn học hỏi , sẵn sàng học tập một cách nghiêm túc . 

 

20% 1.200.000 1.500.000

    1
    Bạn cần hỗ trợ?