STARTUP

Thiết kế giải pháp IT tổng thể cho dự án nông nghiệp thông minh của O-city

| 26/08/2020 | Hồ Trung Công
Khách hàng: O-City

Đánh giá kiến trúc giải pháp và công nghệ cho Landber

| 25/08/2020 | Hồ Trung Công
Khách hàng: Landber

Hệ thống đặt phòng khách sạn và bán vé show diễn cho Wanderlust Tips

| 25/08/2020 | Hồ Trung Công
Khách hàng: Wanderlust Tips
1
Bạn cần hỗ trợ?