TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Phát triển phần mềm ngân hàng lõi của Oracle Singapore và National Austalia Bank

| 26/08/2020 | Hồ Trung Công
Khách hàng : National Austalia Bank Oracle Singapore

Hệ thống quản lý quy trình cho ngân hàng quân đội MB – Đấu Thầu

| 26/08/2020 | Hồ Trung Công
Khách hàng : Ngân hàng quân đội MBBank

Kho dữ liệu doanh nghiệp VietinBank – Đầu Thầu

| 26/08/2020 | Hồ Trung Công
Khách hàng : Ngân hàng Công Thương Vietinbank
1
Bạn cần hỗ trợ?