VIỄN THÔNG

Hệ thống quản trị và lưu trữ phim cho truyền hình An ninh ANTV

| 26/08/2020 | admin_thearchitectbyandy
Khách hàng: Truyền hình ANTV

Thiết kế và triển khai giải pháp Video Redirect với tập đoàn viễn thông

| 25/08/2020 | admin_thearchitectbyandy
Khách hàng: ADALPHA  
1
Bạn cần hỗ trợ?