Đánh giá kiến trúc giải pháp và công nghệ cho Landber

| Hồ Trung Công | 25/08/2020

Các case study khác

Thiết kế giải pháp IT tổng thể cho dự án nông nghiệp thông minh của O-city

Hệ thống đặt phòng khách sạn và bán vé show diễn cho Wanderlust Tips

LIÊN HỆ

    1
    Bạn cần hỗ trợ?