Thiết kế giải pháp IT tổng thể cho dự án nông nghiệp thông minh của O-city

| Hồ Trung Công | 26/08/2020

Các case study khác

Đánh giá kiến trúc giải pháp và công nghệ cho Landber

Hệ thống đặt phòng khách sạn và bán vé show diễn cho Wanderlust Tips

LIÊN HỆ

    1
    Bạn cần hỗ trợ?